Bemutatkozás

 

Napsugár Bölcsőde

Intézményvezető: Tamás Jánosné
Bölcsődevezető: Fehér Edit
Bölcsődevezető helyettes: Bazala Gáborné
Bölcsőde orvos: Dr. Kozák Éva

 

A bölcsőde bemutatása

A bölcsőde, olyan szolgáltató intézmény, amely alapszolgáltatás keretében, alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a kisgyermekek számára. Feladata a 3 éven aluli gyermekek szakszerű gondozása-nevelése, harmonikus testi és szellemi fejlődésének segítése, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Csecsemő és kisgyermekkorban a fejlődés üteme a leggyorsabb, így kiemelkedő jelentőségű a tudatosan felkészült, a társadalmi-gazdasági változások elvárásainak megfelelő, a szociális érzékenységű családok támogatásában résztvevő szakember, ami a gyermekek harmonikus pszichoszomatikus fejlődésének biztosításához elengedetlen. A gondozónői munka sokrétű és magas szintű felkészültséget igényel, hiszen a legérzékenyebb korosztály gondozását, nevelését öleli fel.

A minőségbiztosítás jegyében az alapellátáson túl, fokozottabb gondot fordítunk a fejlesztésre, melynek alapja a nyugodt, derűs légkör, az egyéni bánásmód, a gyermek igényeihez és fejlettségéhez igazodó tevékenységek biztosítása.

A bölcsődében folyó gondozási-nevelési munka magas szinten történő végzésére törekszünk, figyelembe véve, hogy a gyermek első és legfontosabb életközössége a család, amely az elsődleges szocializáció színtere, itt alakul ki az első személyi kötődés az anya és gyermeke között, mely egy életre meghatározó, célunk a szülők megerősítése a szülői szerepükben.

Nagy hangsúlyt fordítunk az egyéni bánásmódra, az önállóság elősegítésére, a gyermek kreativitásának kibontakoztatására. Célunk, hogy kiegyensúlyozott, a társadalomba beilleszkedni tudó, kreatív felnőtté váljanak a ma gyermekei.

Olyan nevelési körülményeket teremtünk a gyermekek részére, amely egyedülálló és elősegíti testi-lelki, intellektuális fejlődésüket életük -e fontos szakaszában.

Olyan családbarát bölcsődéket működtetünk, ahol az ellátás összhangban van a gyermek szükségleteivel, megfelel a szülők igényeinek és elégedett a fenntartó a kerület lakosainak ellátási minőségével.

A kellemes bölcsődei légkör, a gyermek centrikus bánásmód, a változatos családi programok vonzerőt jelentenek és fokozzák a szolgáltatásunk iránti bizalmat.

 

Célunk, hogy hozzájáruljunk a 20 hetes – 3 éves kor közötti kisgyermekek harmonikus fejlődéséhez; segítsük őket „első” lépéseik megtételében. A

 

Bölcsőde erőssége:

  • nagy szakmai tapasztalattal rendelkező gondozónők látják el a gyermekeket,
  • jó szülő-gondozónő kapcsolat,
  • nyitottság,
  • igényesen kialakított csoport szobák,
  • közös programok szervezése a családokkal.